pl

Grupa Projektowa złożona z firm:  ARCHISTRUCTURA oraz USBUD to zespół doświadczonych projektantów i ekspertów, których referencje potwierdzone są licznymi realizacjami. Projekty prowadzone w systemie „zaprojektuj i wybuduj” tworzymy przy współpracy z naszymi partnerami - SOLIDESTATE, ECOFIX Sp. z o.o..

Oferujemy pełen zakres usług projektowych i doradczych: od wyboru działki, poprzez stworzenie projektu wielobranżowego i uzyskanie pozwolenia na budowę, aż do zakończenia inwestycji. Specjalizujemy się w naprawach i wzmocnieniach obiektów zabytkowych, przy użyciu materiałów innowacyjnych. W ramach projektów o charakterze konserwatorskim współpracujemy z firmą CCI Sp. z o.o.. Unikalne doświadczenie i wiedza pozwalają nam oferować najwyższy standard usług.

informacja o zatrudnieniu

Jesteś architektem lub konstruktorem i chcesz do nas dołączyć? Wyślij CV i przykłady projektów (max 10 MB) na adres: rekrutacja@archistructura.pl.

Aktualnie nie prowadzimy naboru na nowe stanowiska pracy.

zespół

dr inż. arch. Krzysztof Raszczuk

architekt i konstruktor

inż. Jan Raszczuk

rzeczoznawca budowlany

mgr inż. Tomasz Raszczuk

konstruktor

mgr inż. arch. Witold Misztal

architekt i konstruktor

mgr inż. arch. Mirosława Dębska

architekt

mgr inż. arch. Inessa Tarasiewicz

architekt

mgr inż. Jakub Michalak

konstruktor

mgr inż. Hanna Wołowiec

konstruktor

mgr inż. arch. Sara Grydz

architekt

dr inż. arch. Krzysztof Raszczuk

• architekt i konstruktor posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i konstrukcyjnej,

• projektant wielu obiektów budowlanych oraz współautor ekspertyz technicznych,

• biegły sądowy z dziedziny budownictwa przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze,

• absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz na Wydziale Architektury,

• laureat Nagrody Ministra Infrastruktury za najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie budownictwa w roku 2008,

• adiunkt na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz wykładowca na Wydziale Architektury,

• ekspert w zakresie wzmacniania konstrukcji historycznych,

• autor licznych publikacji o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych,

• członek Lubuskiej Izby Architektów, Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

mgr inż. Jan Raszczuk

• rzeczoznawca budowlany wpisany do rejestru C.R.Rz.B.: w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego (projektowanie i wykonawstwo),

• konstruktor i projektant z uprawnieniami: budowlanymi do projektowania w specjalności konstrukcyjnej, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

do realizacji i projektowania w ramach obiektów zabytkowych, posiadający w swoim dorobku liczne realizacje obiektów inżynierskich, architektonicznych,

zabytkowych czy sakralnych,

• doświadczony kierownik budowy i inspektor nadzoru,

• ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie „Prawa Inwestycyjnego” oraz studia podyplomowe na kierunku

„Wycena Nieruchomości” Politechniki Wrocławskiej,

• członek Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,

Polskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,

• biegły Sądowy z dziedziny budownictwa przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze,

• rzeczoznawca NOT,

• licencjonowany Pośrednik Obrotu Nieruchomościami,

• licencjonowany Zarządca Nieruchomości.

mgr inż. Tomasz Raszczuk

• konstruktor posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

• doświadczony projektant posiadający w swoim dorobku liczne realizacje obiektów inżynierskich, architektonicznych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej,

• doświadczony kierownik budowy i inspektor nadzoru,

• specjalista w zakresie wykonywania certyfikacji i audytów energetycznych,

• absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego (2006),

• ukończył studia podyplomowych na kierunku „Zarządzania oraz Wyceny Nieruchomości” Politechniki Wrocławskiej,

• członek: Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,

Polskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

mgr inż. arch. Witold Misztal

• architekt i konstruktor posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i konstrukcyjnej bez ograniczeń,

• projektant wielu obiektów architektonicznych i konstrukcyjnych oraz współautor ekspertyz technicznych,

• absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Architektury (2012) oraz na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego (2009),

• pracownik naukowo – dydaktyczny na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej,

• specjalista w zakresie wzmacniania konstrukcji historycznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów kompozytowych,

• kierownik grantu badawczego pod nazwą: „Ocena efektywności wzmacniania konstrukcji historycznych z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii”,

• autor licznych publikacji o randzie ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych,

• członek Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

• powoływany na Biegłego Sądowego w ramach wykonywania ekspertyz technicznych z ramienia Politechniki Wrocławskiej.

mgr inż. arch. Miroslawa Dębska

• asystentka projektanta w zakresie architektury,

• absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (2011),

• specjalistka w zakresie projektowania energooszczędnego w budownictwie oraz w zakresie kosztorysowania i przygotowywania dokumentacji przetargowej,

• certyfikowany Projektant Budownictwa Pasywnego,

• certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego.

mgr inż. arch. Inessa Tarasiewicz

• asystentka projektanta w zakresie architektury,

• absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (2014),

• specjalistka w zakresie projektowania parametrycznego i wizualizacji w środowisku Revit.

mgr inż. Jakub Michalak

• asystent projektanta w zakresie konstrukcji,

• absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

mgr inż. Hanna Wołowiec

• asystentka projektanta w zakresie konstrukcji,

• absolwentka Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2016)

mgr inż. arch. Sara Grydz

• asystentka projektanta w zakresie architektury,

• absolwentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Zielonogórskim (2017),

• specjalistka w zakresie projektowania parametrycznego i wizualizacji w środowisku Revit.

referencje
Referencje_Hala_Targowisko
Referencje_CCI_obiekty_151020
DANPOL
Kozuchow_Kosciol_referencje
Siecieborzyce_referencje
USKOM_termomodernizacja
PROENSER_Borowina
USKOM_1go_Maja
CHOTKOW_referencje